Deprem enkazı altında insan arama mini robotu ve kollu arama kurtarma robotu giriş seviyesi yazılımım. Amaca göre üretim aşamasında geliştirilebilir. Benden izin almaya gerek olmadan ücretsiz kullanabilirsiniz. (11.02.2023)

Deprem Arama Kurtarma Robotu yazılımıma hareket algılama modülünü de ekledim. (13.02.2023)

Ne işe yarar:

HAREKET ALGILAMA MODULÜ

Hareket algılama modülünü eklemek için OpenCV kütüphanesini kullanabiliriz. Bu modül, görüntü işleme ve bilgisayarlı görü teknolojilerinde yaygın olarak kullanılan bir kütüphanedir. Bir video akışından hareket algılama gerçekleştirmek için basit bir Python kod örneği yazılmıştır. Bu kod, bir video akışından görüntü yakalar ve fark alma algoritması ile ardışık kareler arasındaki farkı hesaplar. Ardından, belirli bir eşik değeri kullanarak bu farkın büyüklüğünü ölçer ve bu eşik değerinin üzerinde olan herhangi bir farkı tespit eder. Son olarak, tespit edilen her bir hareket için bir dikdörtgen çizilir ve sonuç olarak bir video akışı oluşturulur.

Bu kod, hareket algılama için sadece basit bir örnek sağlar ve daha gelişmiş özellikler ve algoritmalar da kullanılabilir. Ayrıca, bu kodu farklı senaryolar için özelleştirmek mümkündür.